Komplexní řešení

V každé moderní společnosti se zvyšují nároky na efektivní zpracování obchodních procesů. Současně s tím se však zvyšuje i složitost těchto procesů a množství informací, které musí společnost zpracovat, aby byla schopná rychle a pružně reagovat a zároveň měla nad všemi svými procesy jasný přehled. Naprostá většina informací je uložena v dokumentech (v papírové nebo elektronické podobě), ve kterých se tedy nachází převážná část podnikového obsahu. Tyto informace by měly být rychle zpracovány a spolehlivě distribuovány mezi relevantní účastníky, do dalších informačních systémů (ERP, CRM apod.) nebo do jiných společností či úřadů. Efektivní správa dokumentů a optimalizace podnikových procesů je proto jedním z klíčových předpokladů stabilního a udržitelného rozvoje úspěšné společnosti.

Komplexní řešení je "balíček" integrovaných služeb a produktů, obsahující nástroje pro efektivní správu dokumentů a obsahu během jejich celého životního cyklu. Tento balíček je vždy přizpůsoben specifickému prostředí společnosti či úřadu, do kterého je implementován. Samotná implementace probíhá buď jednorázově, nebo je rozdělena na etapy, dle složitosti a rozsahu navrhnutého řešení. Vhodný způsob a rozsah jeho integrace do podnikového prostředí je klíčový pro jeho následné využití.  Důraz je kladen zejména na komplexní optimalizaci vybraných procesů, s cílem dosáhnout maximálních úspor času, prostředků a ostatních zdrojů vynakládaných na správu dokumentů, znalostí a informací.


reseni