InDMS

Naše řešení preferují optimální poměr mezi funkčností standardních produktů a individuálním přizpůsobením zákaznickým požadavkům s využitím nejnovějších technologií v oboru systémové integrace.

inpro

Softwarové řešení ECM/DMS založené na technologii inDMS je výkonný konfigurovatelný nástroj pro správu a řízený oběh informací, znalostí a dokumentů v administrativě, službách a výrobních organizacích různého rozsahu. Základem řešení je centrální archiv dokumentů s řízeným přístupem, který je doplněn o nástroje pro efektivní týmovou spolupráci s možností automatizace pracovních postupů a činností. Jediný produkt tak poskytuje všechny komponenty potřebné pro efektivní pořízení, správu a využití dokumentů až po jejich archivaci. Bezpečnost a důvěrnost dat je zajištěna mechanismy pro verifikaci integrity jednotlivých dokumentů a celého úložiště. Doplněním rozšiřujících komponent lze základní řešení povýšit na úroveň celopodnikového řešení pro velké společnosti a organizace.

Technologie inDMS je optimální platformou pro teamovou spolupráci, vývoj, automatizaci a optimalizaci jednodušších i velmi složitých procesů.

Centrální archiv

Jádrem řešení inDMS je centrální archiv dokumentů s kontrolovaným přístupem, ve kterém jsou ukládány soubory, dokumenty i celé složky opatřené konfigurovatelnými atributy (metadaty) pro snadné vyhledávání a zpracování. Uložené dokumenty jsou kategorizovány a každému je přiděleno unikátní číslo, lze vytvářet více číselných řad.

Bezpečnost

S rozsáhlými možnostmi správy uživatelů, autorizace a autentizace docílíte vysokého stupně zabezpečení Vašich dokumentů a informací a prokazatelnosti procesů. Pro ještě vyšší stupeň zabezpečení dat v centrálním archivu může být použito šifrované úložiště. K dispozici je možnost konfigurovatelného protokolování všech činností.

Workflow a procesní optimalizace

Výkonný nástroj pro oběh dokumentů uvnitř společnosti, automatizaci i velmi složitých procesů, jejich analýzu a pružnou optimalizaci v uživatelsky přívětivém grafickém prostředí. Workflow procesy lze snadno definovat a simulovat před jejich zpuštěním.

Správa obsahu

Díky praktickým funkcím automatické tvorby a verzování dokumentů ušetříte mnoho času a získáte dokonalý přehled nad všemi provedenými změnami a to i během workflow procesu.

Podpora teamové spolupráce

Součástí řešení jsou nástroje pro podporu a řízení teamové spolupráce. Uživatelé mají k dispozici interní systém zpráv, úkolovací systém a notifikace uživatelů na základě definovaných pravidel (např. editace dokumentu, změna metadat, překročení termínu pro zadaný úkol a mnoho dalších).

Přístup

Do pracovního prostředí inDMS je možné vstupovat jak přes desktop klienta, tak i přes web. Tím je umožněna podpora i odloučených pracovišť, poboček apod.

Podpora ISO

Integrální součástí inDMS je modul ISO pro práci se statickými a dynamickými dokumenty podle požadavků certifikovaných systémů managementu, jako jsou ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, OHSAS 18001 apod.

Vytěžování dat OCR

Modul OCR je nástroj pro automatické vytěžování dat a hlavičkových údajů, který výrazně urychlí podnikové procesy a sběr dat a sníží chybovost způsobenou ručním přepisováním.

Integrace

Řešení inDMS je možné integrovat s okolními informačními ERP systémy (SAP…), CRM apod. Integrace řešení je součástí implementačních služeb a zajišťuje přizpůsobení a provázání systému s okolními aplikacemi, mezi kterými mohou být relevantní data automaticky distribuována a zpracovávána.