Elektronická archivace

elearchivSlužba se týká správy a zabezpečení dostupnosti digitalizovaných dokumentů po celou dobu životního cyklu. Dostupností se taky myslí zabezpečení možnosti přístupu oprávněného uživatele v patřičné chvíli k potřebným datům. Nesmírně důležitým prvkem je samozřejmě ochrana dat před neoprávněným přístupem a též ochrana před ztrátou v důsledku chyby obsluhy, hardwaru či vyšší moci.

Je důležité si uvědomit, že jedinečná data jsou nenahraditelná a že náklady na opětovnou digitalizaci dokumentů, jejichž originál existuje ve fyzickém archívu, snadno převýší cenu systému, který je schopen ztrátě dat čelit.

Navíc, čím déle digitální archív využíváme, tím je pro nás užitečnější a cennější a tím více nás bude zatěžovat případná ztráta dostupnosti či samotné existence dat.

Nabízíme zajištění bezpečnosti a stabilizace fixních nákladů.

Infrastruktura pro elektronickou úschovu je konsolidace, optimalizace, archivace a zálohování.

Princip spočívá v škálovatelnosti datového úložiště, v outsourcingu, ve veřejném datovém úložišti a v konsolidaci a vytěžování datového úložiště.