Fyzická archivace

fyzickaarchivaceTato služba je určena pro všechny společnosti, které nemají dostatečné prostory na skladování nebo zabezpečení skladu kvůli ochraně uložených dokumentů. A také pro firmy, které nerady ztrácejí svůj čas a potrpí si na pořádek. Naším řešením je bezpečná a spolehlivá archivace a správa dokumentů v moderně vybavených prostorech komerční spisovny za optimálních vlhkostních a teplotních podmínek pod trvalým dohledem Státního archívu a hlavně bezpečnostních systémů EZS, EPS pro maximální bezpečnost dokumentů.


Činnosti
, (které pod tuto službu spadají):

- převzetí a svoz dokumentů

- evidenční zpracování dokumentů

- odborné posouzení dokumentů

- úschova a správa dokumentů

- vyhledávací a kurýrní služba

- přírůstky nových dokumentů

- skenování a zakládání dokumentů do spisu
 

Přínosy pro Vás, pokud využijete našich služeb, jsou určitě ve snížení pracnosti a administrativní náročnosti. Dále je to přehled a pořádek ve spisech a na samotném pracovišti. Optimální teplotní a vlhkostní podmínky. Též se garantujeme okamžitou dostupnost dokumentů a shodu s legislativou.
 

Nevýhody in – house řešení vyplývají z omezených úložných kapacit, vysokých provozních a investičních nákladů, organizační a časové náročnosti. Mimo jiné jsou také kladeny nároky na odbornou způsobilost zaměstnanců při správě dokumentů v interním archívu.