Digitalizace a vektorizace velkoformátů

vektorizaceProvádíme skenování technických výkresů, map či jiných velkoformátových dokumentů obdobného charakteru až do velikosti formátu A0 (max. šířka 1066 mm). Práce s technickými výkresy či mapami v digitální podobě přináší i možnost jejich následné transformace a vektorizace. Výsledkem jsou georeferencované mapy (výkresy) vhodné pro práci v CAD/GIS systémech.

Skenování velkoformátů probíhá v optickém rozlišení až 600 DPI v binárním nastavení nebo v odstínech šedi. Během zpracování obrazu dochází mimo jiné k jeho optickému vylepšení, což je předpokladem pro další bezchybné zpracování obrazu.

Transformace

Transformace mapových podkladů je využívána jako příprava pro vektorizaci topografických podkladů jako jsou např. vrstevnicové plány nebo mapy velkých měřítek pro zpracování reliéfů krajiny nebo 3D vizualizací. Podle charakteristiky vstupních podkladů a jejich následnému využití je zvolena metoda vlastní transformace: afinní, kolineární, polynomická.

Vektorizace

Převedení rastrového obrazu do vektorů může probíhat v automatizovaném, poloautomatizovaném nebo manuálním režimu. Automatická vektorizace je možná pouze u dat s dobrými optickými vlastnostmi pro jejich rozpoznání. Nejpřesnějších výsledků je však docíleno poloautomatickým zpracováním a manuální navigací pracovníka