Průběžná digitalizace a vytěžování dat

prubeznadigiOutsourcing průběžné digitalizace a vytěžování dat je vhodný především pro společnosti, jejichž procesy jsou náročné na technologie nebo lidské zdroje a dají se zároveň vyčlenit mimo firmu. Při využití služeb specializovaného dodavatele společnost profituje z jeho know-how a dosahuje urychlení procesu, vyšší kvality výstupních dat, snížení organizační zátěže a v neposlední řadě znatelných úspor.

Toto řešení je vhodné pro zpracování „živých“ dokumentů, se kterými společnost dále aktivně pracuje. Dokumenty jsou v určených intervalech vyzvednuty u zákazníka a dopraveny do digitalizačního centra, kde jsou hned po doručení převedeny do elektronické podoby a validní data ihned předána zpět. Nejčastěji se takto zpracované dokumenty v elektronické podobě importují do systému pro správu dokumentů (DMS/ECM) nebo do jiného informačního systému (např. ERP) zákazníka. Další možností je nasměrování příchozí korespondence přímo do našeho digitalizačního centra, kde se v zabezpečeném prostředí doručené písemnosti zaevidují, roztřídí, okamžitě zpracují a v elektronické podobě importují k zákazníkovi. Přesnou podobu procesu určuje vždy dohoda mezi zákazníkem a dodavatelem, který by měl při využití svého know-how zvýšit přidanou hodnotu procesu a zároveň reflektovat přání zákazníka. Společným cílem je maximální optimalizace celého procesu, dosažení vyšší kvality a spolehlivosti a snížení nákladů na jeho zpracování.

Využitím našich specializovaných služeb získáte kvalitnější, rychlejší a levnější zajištění vybraného firemního procesu a snížení organizační zátěže. Vy určíte, jaké dokumenty se budou digitalizovat a jaká data se z dokumentů budou vytěžovat a my se postaráme o zajištění celého procesu. Zároveň přebíráme plnou zodpovědnost za jeho bezchybné zpracování.

Přínosy

- rychlejší, efektivnější a kvalitnější interní procesy,

- výrazné snížení nákladů na zpracování dokumentů,

- finanční úspory za zrušení rozměrných spisoven a jejich obsluhy,

- zrychlení přístupu k firemním dokumentům,

- vyloučení neoprávněného přístupu k dokumentům,

- odstranění rizika ztráty nebo zničení dokumentů,

- snížení nákladů na kopírování dokumentů,

- možnost integrace do ERP, DMS, ECM a CRM systémů.