Náhradní plnění

npDle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).

Tuto povinnost však můžete splnit i tzv. náhradním plněním - odběrem služeb od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

Splňujeme požadavky na uplatnění náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. Odběrem našich služeb a produktů můžete ušetřit až cca. 35% z nabízené ceny.

np

Naše společnost využívá pro služby v oblasti digitalizace dokumentů a zpracování dat práce zdravotně postižených spoluobčanů a zhodnocuje tak potenciál jejich precizní a mravenčí práce, kterou vykonávají mnohdy svědomitěji, než zdraví občané.