Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů umožňuje jejich přehledné a efektivní zpracování, distribuci, zabezpečení a archivaci a přináší tak společnostem řadu výhod jak z interního tak konkurenčního hlediska. Naskenované dokumenty se ukládají jako elektronické obrazy do libovolných formátů (TIF, PDF, JPEG apod.). Takto mohou být dále zpracovány pomocí technologie OCR (Optical Character Recognition) - optické rozpoznání znaků a převedeny do upravitelné textové podoby (např. formát .doc - Microsoft Word). Pokročilejší OCR technologie pak umožňují vytěžovat pouze určitá, relevantní data, která mohou být automaticky zpracována (např. automatické rozpoznání a zaúčtování dodavatelských faktur do ekonomického informačního systému/ERP). Tato data, tzv. metadata, tvoří zároveň identifikátory každého dokumentu a popisují jeho obsah, kategorie, vlastnosti apod. Elektronický dokument může být včetně svých metadat uložen do zabezpečeného úložiště, kde může být kdykoliv okamžitě vyhledán, zpřístupněn oprávněným uživatelům nebo dále distribuován a zpracováván. Pro samotné uložení je ale v mnoha případech dostačující médium DVD/CD s dlouho životností. Původní papírové dokumenty se po digitalizaci přestávají používat a dislokují se k archivaci do méně nákladných a lépe zabezpečených prostor komerční spisovny.
 

Digitalizace umožňuje efektivní a přehledné zpracování dokumentů bez nutnosti kopírování a tisknutí či nebo ručního přepisování. Výrazně snižuje také rizika spojená s poškozením dokumentů, jejich ztrátou či zneužitím. Společně s možností automatizace a optimalizace procesů spojených s dokumenty se jedná o první důležitý krok vedoucí k radikálnímu snížení nákladů na jejich zpracování.

Outsourcing průběžné digitalizace a vytěžování dat je vhodný především pro společnosti, jejichž procesy jsou náročné na technologie nebo lidské zdroje a dají se zároveň vyčlenit mimo firmu. Při využití služeb specializovaného dodavatele společnost profituje z jeho know-how a dosahuje urychlení procesu, vyšší kvality výstupních dat, snížení organizační zátěže a v neposlední řadě znatelných úspor.

Celý článek...

 

Součástí nabízených digitalizačních služeb může být i zpracování obsahu naskenovaných dokumentů pomocí technologie OCR (Optical Character Recognition - optické rozpoznání znaků) a převod vytěženého textu do upravitelné podoby (např. formát .doc - Microsoft Word). Pomocí pokročilejší OCR technologie pak zajišťujeme inteligentní sběr/vytěžování pouze určitých, relevantních textových hodnot, které jsou automaticky zpracovány a dále distribuovány. Pomocí technologie OCR mohou být v poloautomatickém či plně automatickém režimu rozpoznány např. hlavičkové údaje i řádkové položky dodavatelských faktur, smluv, dodacích listů, objednávek, formulářů a dalších strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů. 

Digitalizace dokumentů

Celý článek...

 

Digitalizace a vektorizace velkoformátů

Provádíme skenování technických výkresů, map či jiných velkoformátových dokumentů obdobného charakteru až do velikosti formátu A0 (max. šířka 1066 mm). Práce s technickými výkresy či mapami v digitální podobě přináší i možnost jejich následné transformace a vektorizace. Výsledkem jsou georeferencované mapy (výkresy) vhodné pro práci v CAD/GIS systémech.

Celý článek...

 

Digitalizace dokumentů

Digitalizaci dokumentů provádíme v našem zabezpečeném digitalizačním centru nebo „on-site“ přímo v prostorách zákazníka poskytnutím vlastních kvalifikovaných pracovních sil se SW a HW vybavením. V obou případech dodáváme komplexní služby v oblasti digitalizace dokumentů a vytěžování dat ze strukturovaných i nestrukturovaných dokumentů, jako jsou např. faktury, smlouvy, formuláře, technické výkresy apod. Disponujeme kapacitami pro skenování dokumentů od velikosti vizitky až do formátu A0.

Celý článek...

 

Průběžná digitalizace a vytěžování dat

Outsourcing průběžné digitalizace a vytěžování dat je vhodný především pro společnosti, jejichž procesy jsou náročné na technologie nebo lidské zdroje a dají se zároveň vyčlenit mimo firmu. Při využití služeb specializovaného dodavatele společnost profituje z jeho know-how a dosahuje urychlení procesu, vyšší kvality výstupních dat, snížení organizační zátěže a v neposlední řadě znatelných úspor.

Celý článek...